Novice

Razpis za zbiranje pisnih ponudb za najem gostinskega lokala v Gasilskem domu Zapoge

03.01.2022

PGD Zapoge vabi s tem razpisom zainteresirane ponudnike naj oddajo svojo ponudbo za najem gostinskega lokala v prostorih Gasilskega doma, na naslovu Zapoge 2, 1217 Vodice.

Cilj zbiranja ponudb je zagotovitev kakovostne gostinske ponudbe – BAR

Predmet najema je gostinski lokal v pritličju Gasilskega doma Zapoge. Skupna površina gostinskega lokala znaša 136,06 m2 in se oddaja kot celota.
Poleg gostinskega lokala, ki je predmet najema, pridobi najemnik še pravico do souporabe določenih skupnih prostorov (sanitarije) in parkirišča pred in za objektom.

V ponudbi se navede: Ponudbeni znesek za mesečni najem gostinskega lokala je _____________________ EUR.

Pogodba o najemu gostinskega lokala se sklepa za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.
Možen je odkup inventarja po dogovoru s sedanjim najemnikom.

Ponudniki naj pošljejo ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na naslov PGD Zapoge, Zapoge 2 ,1217 Vodice, najpozneje do četrtka 20.01.2022, do 12.00 ure s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA«;

V kolikor poslana ponudba ni označena po navedenih navodilih, najemodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne ponudbe ali njeno prezgodnje odpiranje. Takšne ponudbe najemodajalec ne bo obravnaval.
Za več informacij pošljete vprašanje na pgd.zapoge@gmail.com ali pokličete na gsm 051-387-763.

PGD Zapoge
Zapoge 2
1217 Vodice

Želiš postati član?

Kontaktiraj nas! Pristopna izjava