Zgodovina

28. novembra 1926 se je v hiši Alojzija Hočevarja v Zapogah rodila organizacija, ki vsa leta do danes uspešno deluje v dobro ljudi na območju naselij Zapoge, Dornice, Torovo in širše. Ob prisotnosti funkcionarjev kranjske gasilske župe je bilo konstituirano Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge. Vanj se je včlanilo 26 vaščanov Zapog, Dornic in Torovega. Originalni zapisnik ustanovnega občnega zbora se še danes hrani v arhivu društva.

Prizadevnost članov se je pokazala že v prvem letu delovanja. Izgradnja lesenega stolpa za sušenje cevi in voza za navijanje cevi sta bila prva dosežka, ki jih je društvo uspelo realizirati kmalu po ustanovitvi. Sredstva za delovanje je društvo pridobivalo z organiziranjem družabnih srečanj, tombol in veselic, pomagala so mu tudi občinska sredstva.

Leta 1929 je društvo pridobilo motorno brizgalno Rosenbauer, katero hranimo v svojem gasilskem domu, saj še vedno deluje in danes predstavlja že pravo muzejsko vrednost. V tistem obdobju so vasi, ki jih društvo pokriva, dobile dva požarna bazena s kapaciteto po 50m3.

Leta 1935 so člani društva pristopili k izdelavi načrtov za gasilski dom, vendar jim do pričetka 2. svetovne vojne teh načrtov ni uspelo uresničiti. Celotno obdobje od ustanovitve pa do 2. svetovne vojne je društvo skrbelo za družabno življenje na vasi. Ob tem so se člani stalno izobraževali za posredovanja v požarih, ki jih je bilo v tem času kar precej, od 2 do 5 na leto. Njihovo delovanje ni bilo omejeno le na domače vasi, saj so pomagali tudi pri gašenju požarov v bližnji okolici. V času 2. svetovne vojne je delo društva zamrlo, vendar je takoj po koncu vojne spet zaživelo. Leta 1954 so se člani lotili uresničevanja načrta iz leta 1935 ter pričeli z izgradnjo gasilskega doma, ki je bil zgrajen v treh letih. Leta 1962 je društvo razvilo nov prapor.

Deset let za tem je društvo, ob veliki podpori vaščanov, kupilo prvi gasilski avtomobil, dve leti kasneje pa še novo motorno brizgalno. Ob 75. obletnici delovanja je društvo razvilo nov prapor, simbol pod katerim se zbirajo člani. V letu 2004 so se člani društva ob izdatni pomoči krajanov in Občine Vodice razveselili nove pridobitve, gasilskega vozila za moštvo GVM-1.

Leta 2006 je društvo v sodelovanju z Občino Vodice pristopilo k izvedbi igrišča, ki se nahaja na vzhodnem delu zemljišča in predstavlja večji z zaščitno mrežo ograjen prostor z opremo za igranje košarke in nogometa. Ob tem pa so bili postavljeni še gugalnice in manjši vodnjak.

Veliko truda in finančnega vložka je bilo v letih 2009 in 2010 vloženega v pridobitev gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja za vse dozidave in spremembe na objektu gasilskega doma, kar je bilo nujno potrebno za nadaljnje nemoteno delovanje društva.

Po 26 letih je bil čas za zamenjavo gasilskega vozila. Društvo je skupaj s pomočjo prispevkov vaščanov, nekaterimi podjetji ter finančni pomoči občine kupilo gasilsko vozilo z vodo GVV-1 znamke IVECO TURBO DAILY 70C17 z nadgradnjo, ki jo je izvedel AVTOCENTER ŽUNKOVIČ. Prevzem vozila je bil izveden skupaj z veselico septembra 2013. K temu je posledično sledilo tudi povečanje odprtine vrat v garažo, saj je bila zaradi velikosti vozila potrebna tako širitev kot povišanje odprtine. Ob tem so bila zamenjana vrata obeh garaž z sekcijskimi dvižnimi vrati.

Veliko se je v zadnjih letih vlagalo tudi v posodobitev opreme, tako v garaži, kjer je bilo v celoti posodobljeno pohištvo za shranjevanje opreme, kot tudi v osebno varovalno opremo za gasilce.

Zadnja pridobitev društva je Avtomatski eksterni defibrilator (AED). Prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Defibrilator je nameščen na prvo zunanjo stran gasilskega doma in je namenjen vsem, ki bi ga potrebovali.

»Iti v korak s časom« je ostal moto društva kljub temu, da se generacije stalno menjajo. Izobraževanje, udeležba na vajah in tekmovanjih, vzdrževanje in obnavljanje opreme in gasilskega doma so aktivnosti, ki jih društvo vseskozi goji.

Današnje ambicije pa so, aktivnejše vključevane vseh članov v društvu. Upamo, da bo k temu pripomogla tudi planirana ureditev sodobnega vadbišča. Nastalo bo na novem zemljišču za gasilskim domom, ki smo ga v uporabo prejeli s strani občine Vodice. Veselimo se novosti in še večje aktivnosti članov društva, saj bomo le tako , kar najbolje pripravljeni priskočiti na pomoč vsakomur, ki jo potrebuje.

Zbornik

Na spodnji povezavi si lahko prenesete zbornik prostovoljnega gasilskega društva Zapoge.

Želiš postati član?

Kontaktiraj nas! Pristopna izjava